فارسی / English
انجمن علمي روانپزشكان شاخه تبريز
 
تلفن دفتر انجمن: 8-3804486-0411 فكس: 3803351-0411
آقاي دكتر یونس نابدل (رئيس)
آقاي دكتر حسن شاهرخی (دبير)
آقای دکتر آرش محققی (خزانه دار)
آدرس: تبریز، جاده ائل گلی، مرکز آموزشی درمانی رازی
مشاهده اخبار
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
طراحي و پياده سازي: شرکت عصر پویا