فارسی / English
انجمن علمي روانپزشكان شاخه ارومیه
 
تلفن دفتر انجمن: 2779850-0441
آقاي دكتر منصور قوام (رییس)
آقای دکتر انوشه (دبیر)
آقای دکتر آقامحمدی (عضو هیات مدیره)
آدرس: ارومیه، میدان مدرس، پست مرکزی، صندوق پستی 486
مشاهده اخبار
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
طراحي و پياده سازي: شرکت عصر پویا