فارسی / English
انجمن علمي روانپزشكان شاخه کرمانشاه
 
تلفن دفتر انجمن: 8260700-0831 فكس: 8264163-0831
آقاي دكتر شاپور کریمی (رییس)
آقای دکتر رحیم رضاوندی (دبیر)
آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، جاده دولت آباد، مرکز آموزشی درمانی فارابی
مشاهده اخبار
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
طراحي و پياده سازي: شرکت عصر پویا