فارسی / English
انجمن علمي روانپزشكان شاخه گلستان
 
تلفن دفتر انجمن: 2228363-0171 فكس: 2227383-0171
آقاي دكتر حسن رئیسی (رییس)
آقای دکتر کورش سلیمانی (دبیر)
آقای دکتر محمد صالحی (عضو هیات مدیره)
آدرس: گلستان، خ ولیعصر، کوچه عدالت 41، مجتمع دکتر رئیسی
مشاهده اخبار
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
طراحي و پياده سازي: شرکت عصر پویا