فارسی / English
انجمن علمي روانپزشكان شاخه مازندران
 
تلفن دفتر انجمن: 3283886-0151 فكس: 3284102-0151
آقای دکتر مهدی پوراصغر (رئیس)
قاي دكتر جواد ستاره (دبیر)
آقای دکتر عبدالکریم احمدی (خزانه دار)
آدرس: مازندران، اتوبان ساری نکا، جنب پارک چنگلی شهید زارع، بیمارستان زارع
مشاهده اخبار
کليه حقوق سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به انجمن روانپزشکان ايران است.
طراحي و پياده سازي: شرکت عصر پویا